AKTUÁLIS

8264 Szigliget,
Kossuth u. 53.

Tanáraink 2022/2023. tanév

 

NÉV

FELADAT

OSZTÁLYFŐNÖKSÉG

Dömötöri Józsefné

intézményvezető, tanító,

pedagógia tanár

6. osztály

Németh Andrea

intézményvezető-helyettes, tanító

 

Császár László Tiborné

tanító, munkaközösség vezető

4. osztály

Bodor Tamás

fizika tanár

 

Czilli Regina

magyar nyelv és irodalom, dráma és színház tanár

5. osztály

Dér Krisztina

tanító, ének-zene tanár

8. osztály

Fésűné Bálint Gizella

tanító, digitális kultúra 3. 5. 6. osztály

 

Kovács Edina

történelem, hon-és népismeret tanár

 

Marton Adrienn

testnevelés 4-8. osztály

 

Orbán Melinda

matematika, informatika, technika tanár 5-8. osztály

 

Papp-Szarka Emőke

hitoktató

 

Sötét Éva

angol tanár

 

Szabó Judit

tanító

 

Szabó Sándor Pál

tanító, DÖK segítő pedagógus

 

Szabóné Marton Mónika

tanító

1. osztály

Szájer Béla

rajz, földrajz, biológia tanár, munkaközösség vezető

7. osztály

Varga Istvánné

tanító

3. osztály

Varga Tibor

kémia tanár

 

Verő Katalin

tanító, néptánc oktató, gyermek- és ifjúságvédelemi

kapcsolattartó

2. osztály

Zakár Brigitta Gabriella

angol tanár

 

Kocsis-Lakatos Rita

gyógypedagógiai asszisztens

 

Plánki Edit

gyógypedagógiai asszisztens

 

Schuszter Katalin

gyógypedagógus